Processen

1C har en struktureret og velafprøvet proces, der sikrer, at både kunde og konsulent oplever det perfekte match. Vi tager udgangspunkt i vores omfattende konsulentnetværk, der tæller nogle af Danmarks bedste it-hoveder. Netværket bliver løbende udbygget og opdateret gennem referencer, kunde feedback, hjemmesider, ansøgninger, LinkedIn m.m.

1C foretager en grundig screeningsproces og kun it-konsulenter med mere end 5 års konsulenterfaring kommer i betragtning som konsulent for 1C. Desuden kræver vi mindst 2 referencer, før vi præsenterer en konsulent for vores kunder. Vi sikrer “Det perfekte match” ved at forstå kundens forventninger til konsulentens kompetencer både fagligt og socialt og samtidig matche disse forventeninger med konsulentens kompetencer og ønsker til opgaven. Kun de konsulenter, der udviser entusiasme og forståelse for vores kunders projekter, udvælges.
Vi lægger vægt på personlige egenskaber som:

  • Dygtighed
  • Entusiasme
  • Vindermentalitet
  • Teamorienteret
  • Positiv
  • Energisk
  • Fleksibel

Sammen med de faglige kvalifikationer er det disse egenskaber, der giver vores kunder en oplevelse af, at 1C’s konsulenter er blandt de bedste i branchen.

Vi udvælger normalt 2 konsulenter, som vi mener kan løse de pågældende kundekrav og fremsender et både overskueligt og grundigt CV. Kunden vælger dem, de ønsker et personligt møde med inden projektstart og 1C deltager i samtalen og sikrer, at både kunde og konsulent får lejlighed til at præsentere sig.

Når kunden har valgt en konsulent tilbyder 1C som noget unikt i branchen en performanceafhængig aflønning. Mange kunder arbejder selv med bonusordninger for egne medarbejdere, idet de har en tillid til, at det påvirker lysten til at yde en ekstra indsats. 1C tilbyder en tilsvarende ordning for vores konsulenter, hvor en del af kompensationen består af en bonusbetaling. I praksis foregår det ved, at kunden up-front beslutter sig for 3 succeskriterier for konsulenten. Det kan f.esk. være, at projektet bliver afsluttet indenfor en given tidsramme, aftalt budget og ved positiv involvering af forretningen. Det er kunden suverænt, der opsætter succeskriterierne og også suverænt efter opgavens afslutning evaluerer konsulentens performence (Over, som forventet eller under forventning). Det er en option, som nogle kunder er glade for, og andre ikke ønsker at benytte. - 1C ønsker blot at give kunderne denne ekstramulighed i de situationer, hvor det passer ind i kultur og projekt.

1C evaluerer under konsulentforløbet, hvorledes konsulent og kunde oplever samarbejdet, og kunden har uden yderligere begrundelse ret til at opsige konsulentaftalen med kort varsel, hvis der er forhold, der ikke fungerer og at få en ny konsulent tilknyttet. Kunden har en option på forlængelse af kontrakten og skal blot en måned før planlagt udløb meddele 1C, at de ønsker en forlængelse. Efter forløbet evaluerer vi ligeledes det samlede forløb og samler erfaringen omkring konsulenten og kunden til næste opgave.