IT arkitekt til opgave i Kbh

Opgave

Kompetence:

Indgå i afklaringer af teknisk/arkitekturmæssig art med SKAT arkitekten og leverandør arkitekterne

Koordinering sammen med test teamet (via testmanager) for at sikre at tekniske udfordringer løses

Understøtte projektchefen med tekniske-projektrelaterede områder (planer, leverancer etc.)

Afholde faste koordineringsmøder med forskellige leverandører og interessenter

Helhedsorienteret tankegang – vægter både teknik, forretning og “politik” og kan vurdere risiko, økonomi og planer

Faglige kvalifikationer:

Stærk formidler og team-player med arkitekter og forretning

Grundlæggende og bred viden omkring middleware, integrationer, SOA, osv.

Erfaring med formidling og kommunikation med forretning – god gennemslagskraft

 

Erfaring:

Erfaring med teknisk koordinering, herunder drive tekniske og forretningsmæssige afklaringer i kompekst forretningsmæssigt område (selskabsskat)

Erfaring med leverandørstyring og koordinering med underleverandører

Erfaring med omsætte forretningskrav til tekniske krav

Erfaring med at i indgå i teknisk afklaring i samarbejde med andre arkitekter

Indgå i generelle faste status møder

Følge op på projekt actions på det tekniske område

Jeg er interesseret i denne opgave

Hvis du er interesseret i opgaven kan du nedenfor indsende dit CV. Vi gør opmærksom på, at vi kontakter dig, hvis vi beslutter at du er den rigtige kandidat til opgaven. Dit CV bliver således aldrig videresendt uden dit samtykke.

 Jeg accepterer at 1C opbevarer mit CV og kan kontakte mig ved relevante opgaver.

Dit navn *

Din e-mail *

Dit telefonnummer *

Titel på opgave *

Rolle *

Tilgængelig fra (dato)

Vedhæft CV *

Din besked