Ydelser

Koncept

I 1C har vi valgt at bruge vores mange års erfaring i branchen på at tilbyde vores kunder et koncept som er let forståeligt, som virker, og som giver kunden mulighed for at koncentrere sig om at få produceret sine software produkter.

Vores koncept er defineret som nearshoring eller ‘kunde-ejet distribueret software udviklings team’

Med andre ord så hoster vi dit team på vores udviklingscenter

I vores udviklingscenter tilbyder vi følgende faciliteter og services som støtter op om det at have sit helt eget udviklingsteam i Ukraine:

 • Flere geografiske lokationer i Ukraine
 • Kontor lokaler, møderum og møbler
 • 360 graders HR, inklusiv rekruttering og retention
 • IT infrastruktur/PC/Internet
 • Administration (løn, skat m.m.)
 • Konsulentydelser, f.eks. QA og QC (Ressourcer på time/delebasis)

Vores koncept er fuldstændigt transparent. Du kender alle udgifter og betaler en løn, et fee og skat. Du fastsætter selv lønnen til dine udviklere, men vi hjælper naturligvis med lønstatistikker og anbefaling til lønniveau.

Hvis det er første gang du prøver nearshoring “tager vi dig i hånden hele vejen” og sørger for at du får succes. Hvis du har prøvet det før kan vi være mere fleksible med forretnings modellen.

Vores koncept løser som minimum følgende problemstillinger:

 • At finde den helt rette udvikler med de kompetencer du har brug for indenfor 2 mdr.
 • Besparelse på bundlinjen: 30-60% i forhold til en lokal dansk ansættelse
 • Udviklere med meget gode engelsk kundskaber og med en kultur der ikke er langt fra den danske
 • Vi håndterer teamstørrelser fra få udviklere til teams med mere end 100 udviklere. Ingen kunde er for stor eller lille.

 

Udviklingscenter

 

 

 

 

 

 

Udviklingscenter

I 1C er vi stolte af at kunne præsentere vores nearshore model basseret på udviklingscentre i Ukraine. Vi kan tilbyde udviklingsteams i en række forskellige byer i Ukraine, hvor Kiev er det største center med direkte flyforbindelse fra Danmark. Vi tilbyder ligeledes udviklingscentre i Kharkov, Donetsk, Dnepropetrovsk, Vinnitsa, and Odessa

kiev-home

1C’ udviklingscentre er basseret på et samarbejde med en af de mest succesfulde nearshoring udviklingscentre, som har ca. 2.500 udviklere og mere end 200 kunder. Efter at have opbygget et stærkt nearshore koncept gennem vores fællesejede udviklingscenter Kuadriga, indledte vi i 2012 et samarbejde med Ciklum, som samtidig overtog Kuadriga. Det betyder at 1C nu har markedets bedste nearshoring tilbud til både små og større kunder.

CiklumVi bestræber os på at alle kunder, stor som lille, får et højt service niveau og samtidigt faciliteter og et miljø der understøtter en fælles bestræbelse på at udvikle ’peak-performance teams’.

Vi er ved flere lejligheder kåret som årets arbejdsgiver i Ukraine, og det er der en god grund til – målsætningen er at være blandt de konsulenthuse der kan tiltrække de bedste software udviklere i Ukraine. Samtidig er det også en målsætning at tilbyde software udviklerne så gode vilkår at den årlige ’churn rate’ er sammenlignelig med det danske marked – og dette er uden overdrivelse lidt af en præstation på det globale outsourcing marked, hvor det ikke er usædvanligt med en personale omsætning på 20-30 % pr. år.

Vi har implementeret ånden for dansk ledelse. Der er lavt til loftet og direkte interaktion mellem topledelse og medarbejdere. De kulturelle forskelle er negligerbare i forhold til de udfordringer man normalt har i offshore setups.

Dansk firma, dansk salgskanal, dansk ledelse, dansk kulturforståelse og en af verdens mest omfattende lovgivninger1 på området for intellektuel ejendomsret og copyright beskyttelse gør at vores kunder føler sig trygge hos os og kan koncentrere sig om det de er bedst til.

1’Central & Eastern European IT Outsourcing Landscape Report 2011’

Udviklingsteam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingsteam

untitledDet at have sit eget dedikerede udviklingsteam hos os er et koncept hvor man drager alle de fordele der er ved at have et enormt stort udbud af højt kvalificerede udviklere, arkitekter og ledere i et lavtlønsland samtidigt med at man får stillet top moderne lokaler, infrastruktur, HR, facillitering og administration til rådighed.

I samarbejde med vores HR afdeling og ved hjælp af en veletableret rekrutterings proces udvælges de helt rigtige ressourcer til kundens eget dedikerede team. Om det er vedligeholds opgaver eller banebrydende teknologi og innovation der skal arbejdes med, finder vi udvikleren med en BS, MS eller Ph.D grad, med en anciennitet, sprogkundskaber og profil som passer til de aktuelle opgaver og kundens langsigtede strategi for teamet.

Kunden har fuld råderet over hver enkelte udvikler og har dermed fuld kontrol over parametre som udviklings metode, dokumentationsgrad, test niveau tid og kvalitet. Teamet ledes typisk af en projektleder i Danmark og indgår som regel som et distribueret team under kundens egen udviklingsorganisation.

Vores udviklere er hovedsageligt at finde indenfor .NET, JAVA, Mobile samt Embedded software udvikling, men en kompetence oversigt viser at vores interne kompetence beredskab rækker langt videre.

Det interne kompetence beredskab anvender vi til interne workshops hvor vores udviklere løbende laver viden overdragelse og gør hinanden skarpe på de nyeste teknologier. Ugentlig engelsk undervisning sørger ligeledes for at vores udviklere konstant udvikler deres sproglige kompetencer.

Human Ressource

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Ressource

En af vores ”kronjuveler” er vores Human Resource afdeling som med stor kompetence yder vores kunder en service der dækker en stribe af veletablerede HR processer. Vores HR afdeling har konstant ”fingeren på pulsen” omkring status på det Ukrainske marked.

tre personerRekrutteringsprocessen er alfa og omega for vores kunders succes. Vores iterative proces sørger for at HR afdelingen i Ukraine afdækker kundens behov for hver enkelte medarbejder i teamet. Hver enkelte kandidat bliver i processen screenet, interviewet og gennemgår en eller flere tekniske tests. Vi holder så at sige kunden i hånden under hele processen både i Danmark og Ukraine og får derved skabt det helt perfekte udviklings team som kan løse kundens aktuelle opgaver men som også er skalerbar og dermed gearet til langsigtede strategier.  Vi kan etablere et team på ca. 6-8 uger.

Performance er noget vi går op i og tager meget alvorlig, ikke blot i HR afdelingen men i hele vores organisation. Vi ved at kundens succes er vores succes, så derfor gør vi alt for løbende at tilvejebringe de data der skal til for at alle parter løbende kan forbedre performance. Vi benchmarker den enkelte udvikler, det enkelte team og den enkelte kunde i 360 graders reviews. Derved har vi hele tiden et komplet billede af tingenes tilstand og kan facillitere alle involverede parter.

Vores HR afdeling facilliterer at der afholdes workshops om processer, metoder, værktøjer og teknologi, sørger for regelmæssig undervisning i engelsk, opdatering af vores tekniske bibliotek og hjælper de mest kompetente medarbejdere til at ”gøre et godt ansigt” i eksterne events.

Vores Personale omsætning er sammenlignelig med danske forhold og dette er uden overdrivelse lidt af en præstation på det globale outsourcing marked, hvor det ikke er usædvanligt med en personale omsætning på 20-30 % pr. år. Dette er en af de afgørende faktorer for at vores kunder vælger os – det giver ”ro i maven” – og er en helt afgørende faktor for vores høje performance. Vores løbende MUS samtaler er et af de værktøjer vi bruger for at komme frem til de løsninger der giver den enkelte af vores medarbejdere de betingelser og goder der skal til for at det er attraktivt at blive hos vores kunder i lang tid.

QA/QC Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QA/QC Services

Vi har i vores Ukrainske udviklingscenter opbygget en stor kompetence indenfor QA og QC og har lavet en stabsfunktion som har til mål at tilbyde alle vores kunder muligheden for at tilkøbe disse uundværlige services.

Nogle af vores kunder starter med et udviklingsteam der har en størrelse som ikke befordrer heltids test ressourcer som en fast del af deres udviklingsteam. Nogle kunder har heller ikke den fornødne kompetence internt i deres organisation til at varetage denne vitale del af et udviklingsforløb. Da behovet er der uanset teamstørrelse tilbyder vi derfor dele-ressourcer eller ressourcer på time basis.

Vores QA ansvarlige kan hjælpe kunden med at definere test strategi, proces, metoder, værktøjer og det at tilrettelægge et effektivt test forløb som svarer til kundens behov samt sikre en konsistens i forløbet som sikrer ”Value for the Money”.

Vi er ikke religiøse omkring test og vi kan være lige så agile som kunden ønsker det, men vi er heller ikke bange for at give et godt råd hvis det er til kundens bedste.

Test teamet kan også dække de ofte tunge dokumenterings opgaver der er forbundet med de enkelte test discipliner, herunder specifikation og afrapportering.

Vi dækker følgende test discipliner:

 •  Unit test
 •  Integrations test
 •  System test
 •  Performance test
 •  Regressions test

Kontakt Lars Wørzner for detaljeret information

Kundereferencer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundereferencer

Hver og en af vores kunder er vigtige for os, og det kommer til udtryk i den service vi hver dag yder. Hos os skal vores kunder have den opmærksomhed de fortjener. Mange af vores kunder har været med os i Ukraine gennem lang tid. Nedenfor kan du se en liste af de kunder der gennem mange år har været en del af det oprindelige Kuadriga og mange er fortsat kunder i det nye større udviklingscenter

   
   
   
   
   
   
   
 

I det nye større udviklingscenter er der mere end 200 kunder fra ganske få udviklere til over 100 udviklere i enkelte kundeteams.
Vi kan formidle referencer til mange af kunderne.

Priseksempler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priseksempler

1C tilbyder udviklingscentre i Kiev, Kharkov, Donetsk, Dnepropetrovsk, Vinnitsa, and Odessa.

Udover at priserne naturligvis afhænger af profilen, afhænger priserne på udviklingsteams også af størrelsen på udviklingsteams og hvor udviklingscenteret er placeret.

I tabellen fremgår de vejledende priser for forskellige profiler i Kiev.

Kiev

“Gross Salery (AVG)” er den løn it-konsulenten modtager, “Fee & Tax” er udgiften forbundet med lokale skatter og driften (lokaler, IT, infrastruktur og andre faciliteter) af udviklingcenteret. “Total” beskriver den samlede pris pr. måned for de forskellige it-konsulenter.

Som fremvist er den vejlende pris per konsulent i et udviklingsteam på 5 personer eksempelvis $4.822, hvilket svarer til omkring 26.000 DKK per konsulent om måneden (kurs 5,5).

Jo større udviklingsteamet er jo lavere bliver den gennemsnitlige pris per konsulent. Et udviklingsteam bestående  af 10 konsulenter koster gennemsnitligt kun $4.612, svarende til 25.000 DKK per konsulent om måneden.

 

 

Vinnitsa

Ud over størrelsen på udviklingsteamet afhænger prisen også af hvor udviklingsteamet er placeret. Et eksempel på et billigere alternativ er at placere sit udviklingsteam i byen Vinnitsa, der også ligger i Ukraine.

Det fremgår af tabellen til venstre, at et udviklingsteam på 10 personer har en gennemsnitlig pris per konsulent på $3.702, hvilket svarer til omkring 20.000 DKK.

 

 

 

Tilbud på et Udviklingsteam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbud på et Udviklingsteam

download

Du har måske fået et godt indtryk af de services vi kan tilbyde omkring det at have sit eget offshore udviklings team, og vil godt vide lidt mere.1c_logo

Du er velkommen til at kontakte Lars Wørzner direkte, eller blot udfylde nedenstående formular, så vil vi hurtigst muligt kontakte dig samt holde dig orienteret med vores nyhedsbrev.

 

 

Dit navn *

Telefon

e-mail *

Din besked

* Skal udfyldes

Enterprise Business Intelligence

Easily transform your big data into intuitive dashboards and reports for greater analytical insights to make informed, data-driven decisions. The MicroStrategy platform makes Business Intelligence faster, easier, and more user-friendly. Enhance productivity, monitor trends and discover anomalies, and forecast business opportunities. MicroStrategy provides a high performance, scalable enterprise Business Intelligence platform capable of delivering deep insight with interactive dashboards and superior analytics to large user populations through Web browsers, mobile devices and Office applications.

Læs mere om Enterprise BI her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

 

Agile Analytics

 

 

 

 

 

 

Agile Analytics

Express is an agile BI solution designed to help business people easily access, explore, and share data 20x faster and more cost-effectively

Læs mere om Agile Analytics her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

Big Data Analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Data Analytics

Big data analytics are quickly becoming the new frontier of competitive differentiation. Enterprises must be able to manage large volumes of complex data efficiently and with the best performance in order to be successful.

MicroStrategy enables unified access and analysis of data stored in multiple systems in the enterprise with its dynamic query generation and drill anywhere capabilities.

MicroStrategy’s In-Memory BI technology coupled with MicroStrategy Visual Insight are an excellent combination for visual exploration of big data

Læs mere om Big Data Analytics her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

Advanced Analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Analytics

Advanced and Predictive Analysis gives power business users and information analysts full investigative power into any corner of the data warehouse to find out the details behind specific performance outcomes. Such requirements usually exceed the limits of traditional OLAP Analysis. MicroStrategy has created an environment that lets users move seamlessly from basic OLAP to advanced statistical analysis and full data mining capabilities.

The MicroStrategy Business Intelligence platform supports advanced and predictive analysis capabilities, enabling users for the first time to perform analyses such as hypothesis testing, churn prediction and customer scoring models within a single unified web interface. With built-in support for more than 300+ mathematical, OLAP, financial, and statistical functions, MicroStrategy lets users create reporting applications that combine ease-of-use with unparalleled backend performance/reliability.

Læs mere om Advanced Analytics her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

Mobile BI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile Business Intelligence

Touch-optimized reporting, analysis, and monitoring that enables companies to analyze the data stored across their enterprise to make better business decisions. Companies choose MicroStrategy for its ease-of-use, sophisticated analytics, and superior data and user scalability

Læs mere om Mobile Intelligence her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

Cloud Solutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Solutions

With MicroStrategy Cloud, tapping into the benefits of world class BI has never been easier. Deploy applications to thousands of users in weeks instead of years. Dramatically reduce project risks. Cut operating costs and eliminate capital expenditures. And do it without sacrificing anything in application power, performance, and customization.

Læs mere om Cloud Solutions her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

Alert Mobile Commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alert Mobile Commerce

With the Alert Mobile Commerce Platform, a retailer can bring a branded, state-of-the-art mobile commerce app to market in a matter of weeks.  Sell more products, provide better service, and acquire more customers by providing the social-local-mobile customer conveniences that online retailers cannot.

Læs mere om Alert Mobile Commerce her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.

Usher Mobile Identity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usher Mobile Identity

Usher is a mobile identity platform that enables enterprises to render digital credentials, or “badges,” on users’ mobile devices.  Usher increases enterprise security and safety by allowing organizations to:

 • Issue digital identification badges to employees on their phones
 • Validate and ensure the identity or credentials of any individual
 • Replace physical keys and access cards with software keys
 • Replace passwords with time-limited access codes
 • Securely sign, store, and share digital documents and media
 • Capture abnormal activity with behavior monitoring analytics

Læs mere om Usher Mobile Identity her eller kontakt Søren Ohm Povlsen for mere information.